orange תעניק שירותי אחריות ותחזוקה ל- iphone, נוסף על אחריות היצרן. orange מציעה  2 רמות שירות

שירות אחריות רגילה - שירות שנועד לתת ללקוח אחריות נוספת על אחריות היצרן עבור תקלות מסוימות שאינן כלולות באחריות היצרן. מחיר השירות 39 שקל לחודש בשנה הראשונה (מיום רכישת המכשיר ברשת (orange ו-59 שקל לחודש מהשנה השניה ואילך. בנוסף, תינתן הנחה בסך של עד מאות שקלים בתיקון נזקים מסוימים שאינם כלולים באחריות היצרן ובאחריות הרגילה, וזאת בהתאם לסוג המכשיר ולסוג התקלה.

שירות אחריות כוללת - כולל את אותן ההטבות הכלולות בשירות אחריות רגילה בתוספת זכות לתשלום מחיר מופחת עבור מכשיר חלופי במקרים של אובדן / גניבה או  total loss (למימוש פעם בשנה). מחיר השירות הינו 79 שקל לחודש בשנה הראשונה (מיום רכישת המכשיר ברשת (orange ו-99 שקל לחודש מהשנה השניה ואילך.

השירותים הינם בהתחייבות לשנה.

בתמונה: אילן בן דב, בעל השליטה בחברת Orange