גלי הצונמי של המפץ הגדול בשוק הסלולר מתחילים להירגע. על פי הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2017 שפרסמה חברת פלאפון עולה כי החברה רשמה עליה בהכנסות וזינוק ברווח הנקי וב-EBITDAgoron25817

מהדוחות הכספיים גם עולה כי החברה רשמה גידול בהכנסות לעומת הרבעון הקודם: ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו ההכנסות בכ- 632 מיליון שקל, לעומת כ-628 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ-0.6%

בחברה מציינים כי גידול בהכנסות החברה משירותים לעומת רבעון קודם: ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ- 449 מיליון שקל, בהשוואה לכ-435 מיליון שקל ברבעון הקודם, עליה של כ- 3.2%. גם ה-EBITDA רשם גידול והסתכם בכ-129 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2017, גידול של 30.3% לעומת כ- 99 מיליון שקל ברבעון הקודם

מצבת המנויים של חברת פלאפון עומדת כעת על 2.41 מיליון מנויים, כאשר עם הפסקת פעילות רשת דור 2 (CDMA) נגרעו מהמצבת 83,000 מנויים שנותרו על רשת זו.

הההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) מלקוח עלתה ועומדת ברבעון הנוכחי על 61 שקל.

רן גוראון, מנכ"ל פלאפון: "אסטרטגיית הצמיחה שבנינו בפלאפון נותנת את אותותיה במדדים הפיננסיים של החברה, ומתבטאת בשורת הרווח וההכנסות. התוצאות בשטח ממצבות את פלאפון כחברה מובילה בתחרות החדשה, וכמותג האיכותי ביותר בשוק הסלולר בישראל. במחצית הראשונה של 2017 המשכנו בתנופת הגידול במנויים, ולחברה הצטרפו 63,000 מנויים ברבעון האחרון. פלטפורמת הריטייל שבנינו בפריסה רחבה הפכה את פלאפון למגייסת המובילה מבין החברות הגדולות. במקביל אנו ממשיכים להשקיע בחדשנות ברשת פלאפון: לאחרונה השקנו את הדור הבא של הטכנולוגיות המובילות בעולם תוך כדי פריסה מהירה של 4*4 MIMO. נמשיך לשמור על המובילות של פלאפון כבעלת רשת הסלולר המהירה והמתקדמת בישראל. פלאפון מתמקדת בסלולר ומאמינה בשוק הסלולר, והדבר ניכר בכל תחום פעילות בחברה".

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 34 מיליון שקל, לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ-112.5%, ולעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 161.5%.

ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון בכ-183 מיליון שקל, לעומת כ-193 מיליון שקל ברבעון הקודם, ירידה של כ-5.2%, ולעומת כ-202 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 9.4%.

הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה נבעה בעיקר מביטול מס הקניה על מכשירים סלולריים מיובאים אשר הביא להפחתת מחירים.

הוצאות התפעול ירדו ברבעון הנוכחי ב-21 מיליון שקל מול רבעון קודם, ירידה של כ- 3.4%, ובכ-48 מיליון שקל מול רבעון מקביל, ירידה של כ- 7.4%.

הירידה בהוצאות התפעול לעומת הרבעון המקביל, נבעה בעיקר מירידה בעמלות הפצה שהוונו לנכס כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי "הכנסות מחוזים עם לקוחות" ( IFRS 15) וכן מירידה בעלות מכירת ציוד קצה, הוצאות הנדסיות ועדכוני אומדני הוצאות שכירות אתרים.

פלאפון ממשיכה לשמור על תזרים חזק: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-193 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון הקודם, גידול של כ- 65%, ולעומת כ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.2%. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעומת הרבעון הקודם נבע בעיקר מהגידול ברווח לרבעון ושיפור בהון החוזר. הגידול לעומת הרבעון המקביל נבע מהגידול ברווח לרבעון.

ברבעון 2 של 2017 נוספו לחברה כ- 63 אלף מנויים חדשים.

מצבת המנויים עומדת נכון ל-30 ביוני 2017 על 2.410 מיליון מנויים: בסוף חודש יוני הופסקה פעילות רשת דור 2 ( ה- (CDMA המיושנת, מהלך שבעקבותיו נגרעו מהמצבת 83 אלף מנויים שנותרו על רשת זו.