גולן טלקום ממשיכה להרעיד את שוק הסלולר המקומי: החברה יוצאת  במהלך שטרם נראה כמותו בעולם התקשורת והסלולר הישראלי -חבר מביא חברgolan14512
על כל חבר חדש שיצטרף לגולן טלקום בהמלצת לקוח קיים, בין אם דרך ניוד ממפעילה סלולרית אחרת או דרך מספר חדש, יקבל הלקוח הממליץ: 200 שקל עבור צירוף לקוח חדש ל"חבילת גולן טלקום" הכל כלול ו -20 שקל עבור צירוף לקוח חדש ל"חבילת 9 שקל.ה

ניתן לצרף מספר בלתי מוגבל של מנויים, כך שלקוח שהביא 10 חברים חדשים יכול לקבל עד כ- 2000 שקל. לקוח שהגיע במסגרת המהלך והפעיל את כרטיס הסים, יכול גם הוא להביא חברים חדשים וליהנות מהתגמול בעצמו.

על מנת ליהנות מהתגמול, בעת ההרשמה באתר גולן טלקום www.golantelecom.co.il על החבר החדש להוסיף את מספר הטלפון ברשת גולן טלקום של הממליץ שבעקבותיו הגיע. ההמלצה תיכנס לתוקף עם הפעלת כרטיס הסים של הלקוח החדש. החבר החדש צריך להפעיל את כרטיס הסים עד ה 23.4.2013 בשעה 23:59. המלצות על חברים באתר גולן טלקום יתקבלו עד ה- 18.4.2013 בשעה 20:00. בסוף דצמבר 2013 גולן טלקום תבצע בדיקה בשביל כל ממליץ שיהיה עדיין פעיל במועד זה, מה מספר החברים החדשים הפעילו את כרטיס הסים בהמלצתו ועדיין פעילים. הסכום המצטבר יועבר בתחילת 2014 באופן ישיר, לכל ממליץ הזכאי לתגמול. הכל, על פי תנאי התוכנית המפורטים באתר החברה.

החברה בחרה לחשוף את המהלך בעמוד הפייסבוק שלה, אשר מהווה מאז הקמתה ערוץ תקשורת ישיר, שקוף וחדשני בין החברה למשתמשיה. לצפייה בסרטון: http://youtu.be/9SicRWw1wzs

גולן טלקום רשאית להפסיק את המהלך ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. הפסקת המהלך משמעה כי לא ניתן עוד להמליץ על חבר כאמור במהלך זה. מי שרכש את כרטיס הסים אך טרם הספיק להפעילו רשאי להיכלל במהלך ובתנאי כי הפעיל את כרטיס הסים עד ליום 23.4.2013 בשעה 23:59. המלצות על חברים באתר גולן טלקום יתקבלו עד ה- 18.4.2013 בשעה 20:00. המהלך יחול על כל אדם בתנאי כי פרטי זהותו נכונים. הפסקת מתן השירותים של הממליץ או של החבר, מכל סיבה שהיא, תביא לביטול הזכות לקבלת התגמול. לתנאים המלאים באתר גולן טלקום www.golantelecom.co.il

גולן טלקום מחוללת את המהפכה הסלולרית בישראל והציבה רף חדש לשירותי התקשורת בארץ, המושתת על פשטות, שקיפות ועלות נמוכה. גולן טלקום מציעה שתי חבילות: "חבילת גולן טלקום" בסכום של 99 ₪בלבד, הכוללת שיחות, SMS, MMS, גלישה ושיחות בינלאומיות לקווים נייחים ב-53 מדינות (בארה"ב וקנדה גם לניידים) ללא הגבלה ו"חבילת 9 ש"ח" הכוללת 60 דקות + 60 SMS+ Mb 10 גלישה בסכום של 9.99 ₪ בלבד. ההצטרפות לגולן טלקום טומנת בחובה גם הצהרה חברתית התורמת לתחרות בשוק התקשורת ולשיפור איכות החיים בישראל. לפרטים נוספים והצטרפות: www.golantelecom.co.il