עדן ברטל, צילום: אבי אוחיון, לע"מלאחרונה, התקבלו במשרד התקשורת פניות ותלונות, שבבסיסן טענות הנוגעות לאספקת שירותי אינטרנט בישראל בכלל, ושירותי אינטרנט באמצעות רשת סלולרית רחבת פס בפרט. בעקבות כך, משרד התקשורת הורה לחברות לא להגביל שימוש באפליקציות .

בפני המשרד נטען כי חברות סלולר אשר להן רשת גישה רחבת-פס נוהגות באופן שאינו שיווני באספקת שירותי אינטרנט ניידים, תוך שהן מפלות בין שימושים שונים הנעשים כולם ברשת האינטרנט , ואף בין ספקים שונים של אותו השירות.
בעקבות זאת, הורה מנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל, במכתב חד משמעי לחברות הסלולאריות :

 

  • 1. לא להגביל שימוש באפליקציות מסוימות או בפרוטוקולים מסוימים ברשת האינטרנט. ככל שהגבלות כאמור קיימות, לחדול לאלתר מהגבלת שימוש באפליקציות מסוימות או בפרוטוקולים מסוימים, ולמחוק סעיפים המאפשרים הגבלות כאמור מהסכמי התקשורת עם לקוחות הצורכים שירותי אינטרנט (הן הסכמים חדשים והן הסכמים קיימים), וזאת בכל סוגי התוכניות המציעות גישה לאינטרנט.

    2. לא לקיים כל פעולה, לרבות פעולות ניהול רשת, שיש בה להרע באופן יזום סוג שירות או איכות שירות של ספק שירות מסוים שלא בשל צורך הנדסי של איכות הרשת.

    3. להמציא לסמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה את כל הסכמי ההתקשרות העדכניים עם לקוחות הצורכים שירותי אינטרנט, וכן דיווח אודות מבנה התעריפים הנהוג בהתייחס לשירות גישה לאינטרנט, ובכלל כך מחירי שירות לפי חבילות נפח שונות, והמחיר לשימוש מעבר למכסה המוגדרת בחבילה. מחברות הסלולר, סלקום, פרטנר ופלאפון לא נמסרה תגובה לדברים.