במסגרת המעבר של מפעילי הרשתות הנייחות והניידות לרשתות הדור הבא, משרד התקשורת בוחן את מפרט הדרישות בהן תחויבנה החברות לעמוד הדרישות יכללו בין היתר: פריסה כלל-ארצית, רוחבי פס, שמירת השירותים הקיימים, שרידות המערכות, מעבר חלק בין ללקוח בין המערכות הישנות לחדשות, פתיחת המערכות לשירותים חדישים ולספקים חדשים, עמידה בסטנדרטים בינלאומיים וכדומה.מנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל, מסר כי: "המעבר לרשתות חדשות מבוססות טכנולוגיית IP  בנייח ובנייד, בארכיטקטורה מבוזרת מבוססת IMS הנה עובדה קיימת. יש לוודא שהמערכות המוקמות והקיימות יעמדו בסטנדרטים בינלאומיים שיאפשרו לספקי אפליקציות חדשים לספק שירות באמצעות רשתות אלו. כמו כן, קיימת חשיבות שהמשתמש יידע איזה רוחבי פס הוא מקבל בפועל, ומהם לוחות הזמנים לקבלת השירות".