בוטלו לחלוטין הקנסות לגבי מנויים חדשים וכן לגבי מנויים קיימים שהתקשרו עם החברה הסלולרית לאחר ה- 1 בנובמבר 2011

 

לגבי מנויים שהתקשרו קודם למועד האמור יחול ההסדר הקודם והם ישלמו תשלום סמלי.

 

זאת בהמשך לכך שהחל מה-1 בפברואר 2011 הוגבלו קנסות היציאה ללקוחות חברות הסלולר, וביניהם גם הקנסות לגבי מנויים הנמצאים בהסכמים קיימים, והם יכלו לעבור מחברה לחברה תוך תשלום סמלי.

 

ממשרד התקשורת נמסר כי החוק יחול על לקוח של חברת סלולר שיש לו עד 100 קוים. לקוח שמקבל שירות עבור למעלה מ- 100 קווי סלולר, יהיה חייב בתשלום לחברה על פי הסכם ההתקשרות שלו.

 

הצעד הנוכחי הוא חלק נוסף ממהלך כולל שמוביל משרד התקשורת, בראשות השר משה כחלון, שמטרתו צמצום חסמי מעבר בין החברות והעברת הכוח ללקוח. על אף האמור, תוכל החברה להמשיך לגבות מהמנוי את המשך התשלומים עבור ציוד שנרכש ממנה, וכן עבור חובות עבר שצבר המנוי.