משרד התקשורת יוצא בשימוע שיביא לשיפור נוסף לטובת צרכני התקשורת: הניידות מחברת תקשורת אחת לשנייה תתבצע מיידית ולא רק אחרי 3 שעות כפי שנעשה היוםmoshe kahlon
משמעות המהלך היא כי הדבר יאפשר, במקרים רבים, לחברה הקולטת לוודא כבר במעמד המכירה שהניידות צלחה, על ידי ביצוע שיחה למנוי הנקלט או משלוח מסרון עוד כשהוא נמצא במוקד השירות.

לאחר כארבע וחצי שנים מאז הופעלה בהצלחה התכנית לניידות מספרים, ולאור הנסיון ההנדסי והתפעולי לאורך תקופה זו, בכוונת משרד התקשורת לעדכן את תכנית הניידות על מנת לשפר את השירות ללקוחות המבקשים להתנייד מחברה לחברה, בפרט בתקופה זו כאשר התחרות בענף הסלולר מתעצמת ומספר המתניידים גדל.

בכוונת משרד התקשורת לתקן את תכנית המספור לעניין ניידות מספרים כך שהניידות תתבצע מיידית. בתכנית הניידות הנוכחית תהליך הניידות נמשך שלוש שעות, כאשר בפרק זה קיים שיהוי אדמיניסטרטיבי של שעתיים וחצי בנייד ושעתיים בנייח.

תיקון זה יאפשר, במקרים רבים, לחברה הקולטת לוודא כבר במעמד המכירה שהניידות צלחה, על ידי ביצוע שיחה למנוי הנקלט או משלוח מסרון עוד כשהוא נמצא במוקד השירות.

צילום: יחסי ציבור