שר התקשורת גלעד ארדן חתם על התקנות שיפחיתו את תעריפי שירות "שיחת חינם למתקשר" 1-800, 1-801 לבעלי עסקים מ- 31.3 אגורות לדקה ל- 7 אגורות לדקה
מדובר על כ-80 אחוז הפחתה בתעריפים. התיקון ייכנס לתוקף בתוך כחודש ימים מעת הפרסום ברשומות.

שר התקשורת גלעד ארדן: "מדובר בהפחתה משמעותית ביותר בתעריפים עבור בעלי עסקים קטנים, אשר תהפוך את החיוג למספרי חינם לאפקטיבי גם מטלפונים ניידים, ותגרום לצרכנים לחזור ולהשתמש בשירות
1-800 החינמי"

שר האוצר יאיר לפיד: אני רואה חשיבות רבה בקידום העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, שהצמיחה המשקית תלויה בהם במידה רבה"

בעלי עסקים שברשותם מספרי 1-800 משלמים תעריף גבוה משמעותית מהתעריף האפקטיבי הנהוג בשוק בשיחה מטלפונים ניידים. בגלל המחיר הישן, שעמד על כ- 31 אגורות לדקה, עסקים קטנים רבים ויתרו על שירות שיחת חינם ועברו להשתמש בשירות 1-700 שבו התשלום מושת על הצרכנים. על כן החליט שר התקשורת לתקן את התקנות שיפחיתו את התעריף שישלמו בעלי עסקים שיש ברשותם מספרי 1800 ו- 1801 בעבור שיחות של לקוחותיהם המתקשרים ממכשיר טלפון סלולרי, וקיבל את הסכמתו של שר האוצר למהלך. משרד התקשורת צופה כי בעקבות התיקון, השימוש בשירות 1800 יחזור להיות נפוץ.

בעקבות הפחתת התעריף של דקת שיחה עבור שיחות מטלפון סלולרי למספר- 1800 או 1-801, יעמוד התעריף על כ- 7 אגורות וזאת במקום 31.3 אגורות לדקה.

שר התקשורת גלעד ארדן, מסר בעקבות זאת, כי מדובר בהפחתה משמעותית ביותר אשר תהפוך את החיוג למספרי חינם לאפקטיבי גם מטלפונים ניידים, ויהפוך את שירות 1-800 החינמי לאטרקטיבי, באופן שצרכנים יחזרו להשתמש בו. נכון להיום, עבור שיחות למספרי 1-800, 1-801 מסלולר, מקבל מפעיל הסלולר תשלום של 31.3 אג' לדקת שיחה מבעל העסק, דבר שהפך את השיחה ללא כדאית לבעלי עסקים. תעריף זה התבסס בעבר על בחינת נתוני אמת של תשלום ממוצע עבור דקת שיחה סלולר-נייח. יש לציין, כי עבור המתקשר, שיחת 1-800 היא שיחת חינם.

בעקבות הרפורמה הסלולרית שהביאה להפחתת תעריפים באופן משמעותי, ומכיוון שמרבית שירותי הסלולר הנמכרים כיום, נמכרים במתכונת של חבילות שירותים ללא הגבלה, הכוללות דקות שיחה, הודעות טקסט ושירותי גלישה, התעריף הקבוע כיום אינו משקף עוד את התעריף הממוצע לדקת שיחה מסלולר ליעד נייח ונדרש עדכון של התעריף, באופן שיפחיתו משמעותית. התעריף שנקבע הנו תעריף הקישוריות הנייד העומד על כ- 7 אגורות לדקה. התיקון ייכנס לתוקף בתוך כחודש ימים מעת הפרסום ברשומות.