מליאת רשות החשמל אישרה את בקשת ההתייעצות של שר התשתיות למתן היתר לחברת החשמל לעסוק בתחום התקשורת

הרשות, הרגולטור המפקח על משק החשמל כלל וחברת החשמל בפרט, מבהירה כי היא תומכת במתן אישור לחברה לפעילות בתחום התקשורת ומברכת על כך. מליאת הרשות זימנה בפניה את נציגי הממשלה וחברת החשמל על מנת לוודא הפרדה מוחלטת בין פעילות חברת החשמל לפעילות חברת התקשורת.

 

 

הרשות מציינת בפני הממשלה כי על מנת למנוע סכנת סבסוד צולב, העלול להתקיים בין משק החשמל לבין משק התקשורת והמתייחס לשירותים המסופקים על יד חברת החשמל לחברת התקשורת והכוללים מתן זכויות שימוש בתשתיות תקשורת המוחזקות בידי חברת החשמל ושירותי הקמה ותפעול, (זאת בשל מבנה ההחזקות של חברת התקשורת המקבלת שירותים מחברת החשמל, כאשר זו האחרונה מחזיקה חלק מהותי ממניותיה - עד 49 אחוז), יש לפתח כלים ומנגנוני פיקוח הדוקים על פעילות חברת התקשורת.

 

בקרת עלויות זו מחייבת, במצב בו חברת בחשמל מספקת שירותים לחברת התקשורת, זיהוי וקביעה של הקצאת עלות שימוש בתשתיות המבטאות שימוש בתשומות הון ותפעול משותפות ("Joint Production") והמשמשות בו זמנית את משק בחשמל והתקשורת והפרדתן המוחלטת. ההקפדה על הפרדה המוחלטת בין פעילויות חברת החשמל וחברת התקשורת, נדרשת בעיקר לאור העובדה שחברת החשמל לישראל הינה מונופול במשק החשמל, ובמקביל, על פי מתן ההיתר, היא עתידה להעניק שירותים לחברת התקשורת הכוללים מתן זכויות שימוש בתשתיות תקשורת המוחזקות בידי חברת החשמל ולספק שירותי הקמה ותפעול של תשתיות תקשורת.