משרד התקשורת הודיע לחברות הסלולר הותיקות (פלאפון, סלקום ופרטנר) על ההחלטה בנושא נדירה פנים ארצית במסגרתה נבחרה החלופה של נדידה חד כיוונית

כזכור, במסגרת המכרז שניהל משרד התקשורת לצורך הענקת רישיונות סלולריים נוספים, אשר הסתיים בהצלחה רבה , יידרשו הזוכים (מירס ואקספון) להקים ולהפעיל רשת בטכנולוגית UMTS (דור 3+) בתדרי 2.1 גיגה הרץ ("מפעיל חדש" או "בעל רשיון נודד"). במכרז נקבע כי ייבחנו הקלות מסוימות למפעיל החדש אשר יש בהן כדי להקטין את חסמי הכניסה שלו בשלב החדירה לשוק הרווי של שירותים סלולריים, באופן שמקדם את התחרות בשוק זה, לטובת משתמשי הקצה.

 

 

 

בין היתר, זוהה הצורך הקריטי במתן שירותים סלולריים כלל-ארציים  תוך זמן קצר מתחילת הפעילות. מובן, שאין בידי מפעיל חדש להקים רשת כלל-ארצית המונה אלפי תחנות בסיס בתוך זמן קצר, אלא במשך מספר שנים משמעותי. לפיכך נדרש לאפשר למפעיל חדש להשתמש ברשתות הקיימות של המפעילים הקיימים בתקופת הביניים עד להשלמת הרשת שלו מה שמכונה "נדידה פנים ארצית" . חוק התקשורת, שתוקן לצורך זה במסגרת "חוק ההסדרים", מחייב כל בעל רשיון סלולרי  קיים  במתן שירותי נדידה פנים ארצית למפעיל חדש, ובמסגרת החוק הוחלט כי שר התקשורת יקבע ברישיון של מפעיל קיים תנאים למתן שירותי נדידה פנים ארצית והיקפם ובכלל זה את חובת העברת מידע בין מפעיל חדש למפעיל קיים. כזכור, באוקטובר 2010 פרסם המשרד שימוע בעניין ההסדרים ההנדסיים, התפעוליים והשירותיים בין המפעילים הנדרשים לקיים נדידה פנים ארצית.

 

בשימוע הוצעו שתי חלופות הנדסיות ליישום נדידה פנים ארצית:

חלופה ראשונה - בעל רשיון מארח יאפשר מעבר של שיחה, המתקיימת באמצעות ציוד קצה של מנוי נודד, בין הרשת שלו לבין הרשת של בעל רשיון נודד בשני הכיוונים, ללא ניתוק או הפרעה לשיחה.

חלופה שנייה - מעבר שהוא חד-כיווני. בחלופה זו עוברת שיחה, המתקיימת באמצעות ציוד קצה של מנוי, מרשת בעל רשיון נודד לרשת בעל רשיון מארח, כאשר לרשת המפעיל הנודד אין כיסוי באותו איזור, ונשארת, עד לסיומה, ואף בפרק זמן קצר נוסף ("נעילה") ברשת  בעל רשיון מארח גם אם המנוי חוזר לאזור בו יש כיסוי של רשת המפעיל הנודד. גם בחלופה זו, מנוי של  בעל רשיון נודד מקבל שירות רצוף במשך השיחה או קבלת שירות. חלופה זו מורכבת פחות מבחינה הנדסית ותפעולית ויתרונה המובהק הוא בניסיון הרב יחסית שנצבר ביישומה בעולם.

 

החלופה הנבחרת

על בסיס המענים לשימוע, ועל בסיס מידע נוסף שבחן, סבור המשרד שהיתרון בדבר ניצול מיטבי של משאבי רשת המפעיל הנודד, ביישום של נדידה דו-כיוונית, אינו מצדיק בחירה בחלופה זו נוכח הסיכון הרב הגלום ביישומה, זאת גם לנוכח קביעת המשרד כי משך הזמן בו ישאר ציוד הקצה של מנוי ברשת מפעיל נודד "נעול" על רשת מפעיל קיים, יקבע על ידי המפעיל הנודד. לאור האמור, ובהתאם למפורט במסמך ההחלטה המלא, מאחר והיתרונות של המתכונת החד כיוונית עולים, לעמדת המשרד, על היתרונות של מתכונת דו-כיוונית בעוד שחסרונות המתכונת החד כיוונית אינם מטים את הכף לטובת החלופה הדו-כיוונית, ולאחר שקלול של מכלול היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות, החליט המשרד לבחור בחלופה ב' - נדידה חד כיוונית.

 

לדברי מנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל: "החלטה חשובה זו מהווה צעד משלים והכרחי לתחילת פעילות החברות הסלולריות החדשות בהקדם והתעצמות התחרות בשוק הסלולר על לב וכיס הצרכנים"

 

את מסמך ההחלטה המלא לעומק ניתן יהיה למצוא בכתובת: www.moc.gov.il

 

בתמונה: עדן בר טל (צילום: משרד התקשורת)