משרד התקשורת שוקל להורות לחברות הסלולאריות לחסום למנויים הנמצאים בסמוך לגבול, את המעבר האוטומטי לרשתות סלולריות של מדינות שכנות הגובלות בישראל. מנוי שירצה, יוכל לבקש להשאיר את אפשרות moshe kahlonהמעבר האוטומטי פתוחה, לאחר שהוסברה לו משמעות הדבר לרבות תעריפי שירותי הנדידה בחו"ל

 

למרות זאת , חברה תהיה רשאית לא לחסום את השירות בתנאי שהיא גובה מהמנוי תעריף רגיל אותו הוא משלם, וזאת אף אם השיחה נדדה לרשת סלולרית של מדינה שכנה השר משה כחלון: "השימוע נועד לפתור כשל צרכני מתמשך שמביא לכך שצרכנים שילמו ללא ידיעתם סכומים גבוהים"

 

בשנים האחרונות קיימת תופעה לפיה, לעיתים, מנוי של חברה סלולארית הנמצא בארץ, בסמוך לגבול עם מדינה שכנה כגון ירדן, מחויב בתשלום עבור שירות שקיבל בשטח ישראל בגובה תעריפי שירות נדידה בינלאומית, כאילו קיבל את השירות בעת ששהה בחו"ל, וזאת משום ששיחותיו "נודדות" אל רשת סלולרית של המדינה השכנה, בקרבת הגבול.

 

 

על אף טענות חלק מהחברות הסלולאריות, כי בוצעו על ידן פעילות ומאמצים לצמצום התופעה, ממשיכות להגיע למשרד התקשורת תלונות רבות מאת מנויי החברות הסלולאריות אשר נדרשו לשלם עבור שירותים שקיבלו בעת ששהו בארץ, בהתאם לתעריפי נדידה בינלאומית, אשר, כידוע, הינם גבוהים, פי כמה וכמה, מתעריפי השירות בארץ.

 

מצב עניינים זה, לפיו הציבור משלם תעריפי נדידה גבוהים, עבור שירותים שמתקבלים בישראל, חרה לגורמים רבים שפנו למשרד, ובכלל כך אף הוגשה הצעת חוק פרטית של חה"כ אורי אלדד, בבקשה כי המשרד יפעל לתיקון העיוות. עובדות אלו, לרבות העובדה שרבים מהלקוחות כלל אינם מודעים לתופעה עד לקבלת חשבון הטלפון, הביאו את משרד התקשורת לנקוט בפעולה ולצאת בשימוע המתואר.

 

נוכח האמור, שוקל משרד התקשורת לתקן את רישיונות החברות ואת רישיונן של החברות סלולאריות הוירטואליות (MVNO) ולקבוע בהם כללים אלה, כולם או חלק מהם:

(א) החברה תנקוט בצעדים סבירים למניעת מתן שירות נדידה בינלאומית למנוי אשר ציוד סלולארי שברשותו נמצא בשטח ישראל.

(ב) החברה הסלולארית תחסום את האפשרות של מנוי לקבל שירות נדידה בינלאומית באמצעות רשת של מפעיל סלולארי במדינה שכנה,אלא אם המנוי ביקש במפורש לקבל את השירות, לאחר שהוסברה לו משמעות קבלת השירות ותעריפו.

(ג) החברה תהיה רשאית לא לחסום קבלת שירות באמצעות רשת של מפעיל סלולארי במדינה שכנה ולגבות עבור השירות תעריף שנקבע לאותו מנוי לשם קבלת אותו שירות באמצעות המפעיל הסלולארי בשטח ישראל.

 

השימוע המלא נמצא באתר משרד התקשורת, מדור שימועים, בכתובת www.moc.gov.il

 

בתמונה: שר התקשורת משה כחלון צילום: יחסי ציבור