פרטנר תקשורת  (NASDAQ ו– TASE: PTNR), הודיעה לבורסה כי בהמשך להודעת החברה מיום 13 באוקטובר 2010, כי לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים של צדדים שלישיים, לרבות אישור משרד התקשורת המחייב הפרדה מבנית בין פרטנר לבין 012 סמייל טלקום בע"מ ("012 סמייל") לתקופה מוגבלת,  היא השלימה היום את הסכם רכישת המניות עם מרחב-אמפל אנרגיה בע"מ ("המוכרת") ו-012 סמייל

 

בהתאם להסכם, החברה רכשה את כל המניות המונפקות והנפרעות של 012 סמייל והלוואת בעלים ל-012 סמייל, תמורת סכום כולל של 650 מיליון שקל (כ- 179 מיליון דולר) ("הרכישה"). כחלק מהרכישה, פרטנר ערבה להלוואות בנקאיות ולערבויות בנקאיות אחרות, אשר הועמדו ל- 012 סמייל, וזאת בסכום כולל של כ-800 מיליון שקל (כ- 220 מיליון דולר). במסגרת ההסכם, המחתה 012 סמייל למוכרת את הזכות לקבל תשלומים המגיעים לה מצד שלישי בסכום כולל של 40 מיליון שקל (כ-11 מיליון דולר).

 

012 סמייל הינה חברה פרטית ישראלית העוסקת במתן  שירותי שיחות בינלאומיות, שירותי אינטרנט וכן שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים (כולל שירותי טלפוניה על פס רחב - VOB). בהתייחסו לרכישה של 012 סמייל, אמר יעקב גלברד, מנכ"ל פרטנר: "אנו שמחים על השלמת הרכישה של 012 סמייל. הרכישה הינה צעד אסטרטגי חשוב בהתהוותה של פרטנר כקבוצת תקשורת כוללת. עסקה זו תרחיב את היצע השירותים והמוצרים של פרטנר הן לרווחת לקוחות פרטנר והן לרווחת הציבור הרחב."

 

בתמונה: אילן בן דב, בעל השליטה בפרטנר צילום: יחסי ציבור