הכנסת אישרה  בקריאה שנייה ושלישית  את הצעת החוק של משרד התקשורת וועדת הכלכלה: ביטול מוחלט של קנסות היציאה למנויים חדשים בשאר ענפי התקשורת - כבלים ולוויין, ספקי אינטרנט, טלפוניה נייחת, וטלפוניה בינלאומית

 ביטול הקנס למנויים החדשים : ייכנס לתוקף עם פרסום החוק ברשומות לגבי מנויים קיימים: חברות התקשורת תהיינה רשאיות לגבות תשלום סמלי בלבד ממנויים קיימים  שיבטלו את ההסכם עם החברה,  החוק ייכנס לתוקף לגביהם  תוך שלושה חודשים מפרסומו ברשומות.

 

שר התקשורת משה כחלון: " היום נעשה צדק עם הצרכנים בענף התקשורת - קנס מטילים על מי שעבר עבירה, לא על לקוח שמבקש לעבור מחברה לחברה תחרות היא התרופה לכשלי השוק"

 

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כרמל שאמה הכהן: "לפי עקרון השוויון חובה עלינו ליישר קו בכל ענף התקשורת ולאפס את הקנסות גם ללקוחות הסלולר, מיד עם החזרה מהפגרה, הצעת חוק פרטית בעניין כבר הונחה על ידי"

כזכור, לאחר הגבלת קנסות היציאה ללקוחות החברות הסלולאריות, הורה שר התקשורת משה כחלון להגביל את קנסות יציאה ללקוחות כל שאר ענפי התקשורת בישראל: כבלים ולוויין, ספקי אינטרנט, טלפוניה נייחת, וטלפוניה בינלאומית.

 

החל מה-1 בפברואר הוגבלו קנסות היציאה ללקוחות חברות הסלולר, וביניהם גם למנויים הנמצאים בהסכמים קיימים,  והם יכולים לעבור מחברה לחברה תוך תשלום סמלי עבור הפסקת ההתקשרות בתקופת התחייבות: 8 אחוז מהחשבון החודשי הממוצע, בגין שירותי החברה הסלולארית, כפול מספר החודשים שנותרו למנוי בתקופת ההתחייבות עם החברה. עתה, אישרה הכנסת את הצעת משרד התקשורת להחיל הסדרה דומה על ענפים נוספים, לרבות על שוק השידורים, קרי: כבלים ולוויין, ספקי אינטרנט, טלפוניה נייחת, וטלפוניה בינלאומית, כאשר למנויים חדשים, שיתקשרו בהסכם כלשהו עם חברת התקשורת אחרי כניסתו לתוקף (עם פרסומו ברשומות) היציאה תהיה ללא קנסות כלל . 

 

 

מנויים קיימים: החל משלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף של החוק, החוק  יחול גם על מנוי קיים, שהתקשר עם חברת התקשורת לפני יום כניסתו לתוקף של החוק, ואולם ממנוי כזה תוכל חברת התקשורת לגבות תשלום בשיעור של מכפלת 8 אחוז מממוצע החשבון החודשי של המנוי בחודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות שלו.

 

החוק יחול על מנוי שממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך מ- 5,000 שקל; וככל שהמנוי התקשר בהסכם לקבל מספר שירותי תקשורת, ובהם גם שירותי סלולר, החוק יחול עליו אם הוא התקשר לשם קבלת שירות לפחות מ-100 קווי סלולר וכן ממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך מ-5,000 שקל. לקוח שממוצע החשבונות החודשיים שלו גבוה מ-5,000 שקל, או אם ההסכם הוא גם לקבלת שירות למעל 100 קווי סלולר, יהיה חייב בתשלום לחברה, על פי הסכם ההתקשרות שלו.

 

הצעד הנוכחי הוא חלק נוסף ממהלך כולל שמוביל משרד התקשורת, שמטרתו צמצום חסמי מעבר בין החברות והעברת הכוח ללקוח. כיום, חלק ניכר מהסכמי ההתקשרות המוצעים על ידי חברות התקשורת, כוללים תקופת התחייבות, שביטול ההסכם על ידי המנוי במהלכה, כרוך בתשלום או בהפסד הטבה.  פעמים רבות התשלום אותו נדרש לשלם מנוי המבקש לבטל את הסכם ההתקשרות במהלך תקופת ההתחייבות, הינו גבוה באופן אשר מהווה חסם מעבר ממשי, כך שהמנוי מתקשה לעבור לחברה מתחרה, אף אם הוא אינו מעוניין להמשיך ולקבל שירות מהחברה הנוכחית. לשם הגברת התחרות והרחבת האפשרויות העומדות בפני הצרכן, משרד התקשורת החליט לצמצם את חסמי המעבר ולהקל על מנוי המבקש להחליף את החברה  שממנה הוא צורך שירותים. על אף האמור, תוכל החברה להמשיך לגבות מהמנוי את המשך התשלומים עבור ציוד שנרכש ממנה, וכן  עבור חובות עבר שצבר המנוי.  

  

מכיוון שהמשרד סבור כי פירעון מיידי של יתרת התשלומים בעבור הציוד שרכש המנוי מהחברה, מהווה חסם מעבר משמעותי עבור המנוי, הוחלט שלא להתיר פירעון מיידי למנוי חדש שיבטל את הסכם ההתקשרות. בנוסף, הסדר זה יחול גם על מנויים קיימים בתום שלושה חודשים מיום כניסת החוק לתוקף.

בתמונה: שר התקשורת, משה כחלון צילום: יחסי ציבור